Regimantas Adomaitis
Nijolė Adomonytė
Nijolė Andrijauskienė
Rita Anskaitienė
Algimantas Apanavičius
Algimantas Apanavičius (jn)
Regina Arbačiauskaitė
Irina Arefjeva
Gražina Arlickaitė
Valentas Aškinis
Gražina Baikštytė
Raimundas Banionis
Arvidas Andrijus Baronas
Šarūnas Bartas
Giedrė Beinoriūtė
Ilja Bereznickas
Saulius Beržinis
Daiva Bilinskienė
Aušra Biriukovienė
Rūta Birštonaitė
Lukas Brašiškis
Algirdas Bružas
Juozas Budraitis
Ramona Bujutė
Donatas Buklys
Ieva Bunokaitė
Kristina Buožytė
Vanda Butkienė
Lolita Bytautaitė
Juzefa Čeičytė
Danutė Cicėnaitė
Gintautas Dailyda
Vytautas Damaševičius
Romualdas Damulis
Vilija Daugirdaitė
Vasilijus Degteriovas
Aleksandras Digimas
Vaidotas Digimas
Ona Diržytė
Tomas Donela
Eitvydas Doškus
Diana Faraponienė
Zina Fatejevaitė
Vidmantas Gaigalas
Samvelas Gandžumianas
Algirdas Garbačiauskas
Lina Gečienė
Akvilė Gelažiūtė
Jurgita Gerdvilaitė
Ramūnas Graželis
Ramūnas Greičius
Jurij Grigorovič
Rita Grikevičienė
Julija Gruodienė
Rimantas Gruodis
Romualdas Gudas
Kęstutis Gudavičius
Leokadija Inčiūtė
Skirmanta Jakaitė
Valdas Jakniūnas
Šarūnas Jakštas
Aloyzas Jančoras
Gediminas Jankauskas
Ernestas Jankauskas
Jadvyga Janulevičiūtė
Gabija Jaraminaitė
Darius Jaruševičius
Vaidas Jauniškis
Juozas Javaitis
Arturas Jevdokimovas
Ignas Jonynas
Natalija Ju
Milda Juknevičiūtė
Milda Jurkutė
Audrius Juzėnas
Viktoras Juzonis
Laimantas Kairys
Lina Kaminskaitė–Jančorienė
Auksė Kancerevičiūtė
Grigorijus Kanovičius
Vytautas Katkus
Andrius Kaušinis
Marius Kavaliauskas
Vidmantas Kazlauskas
Neringa Kažukauskaitė
Izolda Keidošiūtė
Augis Kepežinskas
Lilija Kopač
Stanislovas Kopajevas
Eleonora Koriznaitė
Ruslan Korostenskij
Vladimiras Kostiugovas
Janina Krasauskienė
Linas Kriščiūnas
Algimantas Kriščiūnas
Dalia Irena Kriščiūnienė
Ramunė Kudzmanaitė
Edvardas Kundavičius
Algimantas Kupčinskas
Inesa Kurklietytė
Vytautas V. Landsbergis
Janina Lapinskaitė
Gediminas Lasinskas
Elžbieta Latėnaitė
Liubomiras Laucevičius
Jūratė Leikaitė
Romas Lileikis
Santa Lingevičiūtė
Justinas Lingys
Arvydas Liorančas
Algis Liutkevičius
Gytis Lukšas
Lina Lužytė
Algimantas Maceina
Antanas Maciulevičius
Eugenijus Macius
Vaiva Mainelytė
Jonas Maksvytis
Agnė Marcinkevičiūtė
Adakris Marcinkus
Kipras Mašanauskas
Ričardas Matačius
Ignas Mateika
Arūnas Matelis
Juozas Matonis
Audra Matukienė
Jurgis Matulevičius
Diana Matuzevičienė
Kornelijus Matuzevičius
Dainius Mažulis
Danielius Mekinkovas
Dalia Michelevičiūtė
Živilė Mičiulytė
Henrikas Mikalauskas
Linas Mikuta
Algimantas Mikutėnas
Nerijus Milerius
Daiva Minkevičiūtė
Ignas Miškinis
Algimantas Mockus
Rimas Morkūnas
Pranas Morkus
Mingailė Murmulaitienė
Danutė Narušytė
Vladas Naudžius
Algirdas Ničius
Jonas Nosalis
Rūta Oginskaitė-Noreikaitė
Rimas Olšauskas
Eugenijus Ostašenkovas
Apolonija Paludnevičiūtė
Vytautas Paukštė
Rasa Paukštytė
Andrius Paulavičius
Roma Pauraitė
Donatas Pečiūra
Vidas Petkevičius
Algirdas Petraitis
Daiva Petrulytė
Živilė Pilipavičienė
Izabelė Pinaitytė
Ksavera Pinelienė
Živilė Pipinytė
Violeta Podolskaitė
Arnoldas Pričinas
Artūras Pugačiauskas
Algimantas Puipa
Vidmantas Puplauskis
Kazys Pūras
Viktoras Radajevas
Viktoras Radzevičius
Ramunė Rakauskaitė
Romualdas Ramanauskas
Gražina Remeikaitė
Agnė Rimkutė
Justas Rožėnas
Tomas Rugevičius Rugys
Dali (Dalia) Rust (Cibauskaitė)
Linas Ryškus
Arūnas Sakalauskas
Jūratė Samulionytė
Marat Sargsyan
Algirdas Šatkauskas
Nadiežda Ščiukina
Aurika Selenienė
Algirdas Selenis
Algirdas Šemeškevičius
Kristina Sereikaitė
Žydrė Sičiūnaitė
Ina Šilina
Juozas Širvinskas
Andrius Šiuša
Albinas Slavinskas
Algimantas Sliaužys
Virginija Smelevičienė
Kostas Smoriginas
Birutė Sodeikaitė
Audrius Stonys
Arūnas Stoškus
Henrikas Štutas
Vitalijus Suchockis
Raminta Šumskytė
Vytautas Survila
Dalia Survilaitė
Olga Survillo
Gražina Svilienė
Zenonas Tarakevičius
Algirdas Tarvydas
Algimantas Taujanskas
Rasa Taujanskienė
Jonas Tomaševičius
Vytautas Tomkus
Alfonsas Triškus
Andrius Trukanas
Juozas Tuita
Saulė Tuitienė
Jokūbas Vilius Tūras
Gražina Urbonaitė
Irena Vabalienė
Jurgita Vaidilaitė
Henrikas Vaigauskas
Ramūnas Vaitkus
Mantas Verbiejus
Algirdas Vėsulas
Kristijonas Vildžiūnas
Linas Vildžiūnas
Stanislovas Vilkevičius
Jūratė Visockaitė
Juras Visockis
Dalia Vizgirdaitė
Eligija Volodkevičiūtė
Sandra Vydmontė
Romas Zabarauskas
Sonata Žalneravičiūtė
Aistė Žegulytė
Vytautas Žekonis
Giedrė Žickytė
Edmundas Zubavičius
Alicija Žukauskaitė

Gražina Remeikaitė (Art directors guild)


KONSTANCIJA GRAŽINA REMEIKAITĖ
 
Gimiau 1934 m. lapkričio 25. Josvainių miestelyje, Kėdainių apsk. Nuo 1946 iki 1950 metų mokiausi Kėdainių 2-oje gimnazijoje. 1950–1954 m. Kauno vid. Dailės m-kloje. 1954–1955 m. dirbau piešimo ir braižybos mokytoja Lazdijų vid. m-kloje. Nuo 1955–1961 m. studijavau tapybą Vilniaus valstybiniame Dailės institute. Esu Dailininkų sąjungos narė nuo 1978 m. (scenografų sekcijoje), Kinematografininkų sąjungos narė nuo 1989 m., Teatro sąjungos narė nuo 2000 m. Nuo 1962 m. iki 1966 m. dirbau Vilniaus modelių namuose dailininke modeliuptoja. Dalyvavau visose modelių parodose šalyje ir užsienyje, pvz., Plovdive (Bulgarija), Varšuvoje ir Poznanėje (Lenkija).
 
TEATRO SPEKTAKLIAI (kostiumai)
 
1973 m. A. Strindbergo „Mirties šokis“, rež. J. Iltinis, Panevėžio teatras.
1974 m. F. Diurenmato „Vaidiname Strindbergą“, rež. I. Bučienė, Vilniaus akademinis dramos teartras.
1975 m. A. Arbūzovo „Senamadė komedija“, rež. J. Lencevičius, Kauno dramos teatras.
1977 m. A. Strindbergo „Katra stipresnė“, rež. G. Padegimas, Lietuvos televizija.
1977 m. J. Miščiukaitės „Rečitalis“, rež. V. Pauliukaitis, Lietuvos televizija.
1978 m. Kostiumai pramoginiams škiams, rež. G. Dauguvietytė, Lietuvos televizija.
1978 m. Ž. Anujo „Antigonė“, rež. I. Bučienė, Vilniaus Akademinis Dramos Teatras.
1978 m. A. Čechovo „Žuvėdra“, ež. Dalia Tamulevičiūtė, Vilniaus Jaunimo teatras.
1979 m. A. Lorcingo opera „Brakonierius“, rež. V. Mikštaitė, Vilniaus Valstybinis Operos ir baleto Teatras.
1980 m. W. A. Mocarto „Don Žuanas“, dail. R. Gibavičius, rež. G. Žilys, kauno muziinis Teatras (Garbės raštas gastrolių Leningrade proga).
1981 m. K. Sajos „Sielų mainai“, rež. rež. I. Bučienė, Kauno Dramos Teatras.
1982 m. A. Laurinčiuko „Vidutinė amerikietė“, rež. J. Miltinis, Masvos J. Jermolovos teatras.
1981 m. B. Šou „Šventoji Joana“, Rež. J. Ragauskaitė, Vilniaus Lėlių Teatras (projektas neįgyvendintas, Lėlių eskizai daug kartų buvo parodose).
1983 m. D. Puccini opera „Bohema“, dail. R. Gibavičius, rež. E. Domarkas, Vilniaus Valstybinis Operos ir baleto Teatras.
1984 m. K. Porterio miuziklas „Bučiuok mane, Keit“, rež. V. Pauliukaitis, Lietuvos televizija.
1989 m. Ž. Ofenbacho operetė „Gražioji Elena“, rež. L. Zaikauskas, Kauno muzikinis teatras (scenografija ir kostiumai).
1989 m.Houpke „Žmogus iš vakar dienos“, rež. J. Dapšys, Kauno dramos teatras.
1990 m. E. Jonesko „Kėdės“, rež. L. Zaikauskas, Kauno dramos teatras.
1990 m. S. Beketo „Tą kartą“, rež. L. Zaikauskas, Kauno dramos teatras (scenografija ir kostiumai).
1991 m. F. Garsija Lorka „Jerma“, rež. L. Zaikauskas, Panevėžio dramos teatras.
1991 m. A. Puškinas „Mažosios tragedijos“, rež. L. Zaikauskas, Panevėžio dramos teatras.
1993 m. W. Šekspyro „Makbetas“, rež. L. Zaikauskas, Rusų dramos teatras.
1993 m. F. Leharo „Grafas Liusemburgas“, rež. S. Domarkas, Klaipėdos muzikinis teatras.
1994 m. T. Kantoras „Pasaulio pakrašty“, rež. L. Zaikauskas, Rusų dramos teatras.
1995 m. P. Handkė „Valanda, kai nežinojome vienas kito“, rež. L. Zaikauskas, Rusų dramos teatras.
1994 m. Š. Pero „Batuotas katinas“, rež. J. Popovas, Rusų dramos teatras.
1995 m. K. Manje „Blez“, rež. J. Popovas, Rusų dramos teatras.
1996 m. L. Zaikauskas, A. Asovskis „Dangaus krantas“, rež. L. Zaikauskas, Rusų dramos teatras.
1997 m. A. Čechovas „Dėdė Vania“, rež. L. Zaikauskas, Rusų dramos teatras.
1998 m. A. Čechovas „Dėdė Vania“, rež. L. Zaikauskas, Teatr Lubuskij, Zeliona Gura, Lenkija.
1998 m. L. Zaikauskas, A. Asovskis „Dangaus krantas“, rež. L. Zaikauskas, Radomo miesto teatras, Lenkija.
1999 m. S. Vitkevičius „Mažame dvarelyje“, rež. L. Zaikauskas, Radomo miesto teatras, Lenkija.
1999 m. O. Nicolaj „Vindzoro šmaikštuolės“, rež. N. Petrokas, dail. Friederis Klein, Austrija, Klaipėdos muzikinis teatras.
1999 m. K. Porter „Bučiuok mane, Keit“, rež. J. Smoriginas, Klaipėdos muzikinis teatras.
1999 m. A. Bražinskas „Šnekučiai“, pagal A. Cvirkos „Meisteris ir sūnūs“, rež. R. Kaubrys, dail. Ivar Noviks, Latvija, Klaipėdos muzikinis teatras.
2001 m. P. Malerevskis „Batuotas katinas“, rež. R. Sasnauskaitė, Klaipėdos muzikinis teatras.
 
Projektuoti kostiumai:
 
1990 m. L. Zaikausko „Karmen“, (pagal Ž. Bize operą), 4 paveikslų opera, 51 kostiumas, projektas neįgyvendintas Kauno dramos teatre.
1978 m. 20 kostiumų A. Rubinšteino operai „Demonas“, Leningrado Rimskio-Korsakovo vardo koncervatorijos absolvento G. Želvio diplominis darbas.
Gražina Remeikaitė