Nijolė Adomonytė
Nijolė Andrijauskienė
Rita Anskaitienė
Algimantas Apanavičius
Algimantas Apanavičius (jn)
Regina Arbačiauskaitė
Irina Arefjeva
Gražina Arlickaitė
Valentas Aškinis
Gražina Baikštytė
Alvida Antonina Bajor
Raimundas Banionis
Arvidas Andrijus Baronas
Šarūnas Bartas
Giedrė Beinoriūtė
Ilja Bereznickas
Saulius Beržinis
Daiva Bilinskienė
Aušra Biriukovienė
Rūta Birštonaitė
Lukas Brašiškis
Juozas Budraitis
Ramona Bujutė
Donatas Buklys
Ieva Bunokaitė
Kristina Buožytė
Vanda Butkienė
Lolita Bytautaitė
Danutė Cicėnaitė
Gintautas Dailyda
Romualdas Damulis
Vilija Daugirdaitė
Vasilijus Degteriovas
Vaidotas Digimas
Kristijonas Dirsė
Ona Diržytė
Tomas Donela
Eitvydas Doškus
Diana Faraponienė
Zina Fatejevaitė
Vidmantas Gaigalas
Samvelas Gandžumianas
Algirdas Garbačiauskas
Lina Gečienė
Akvilė Gelažiūtė
Jurgita Gerdvilaitė
Ramūnas Graželis
Ramūnas Greičius
Jurij Grigorovič
Rita Grikevičienė
Julija Gruodienė
Rimantas Gruodis
Romualdas Gudas
Kęstutis Gudavičius
Leokadija Inčiūtė
Skirmanta Jakaitė
Valdas Jakniūnas
Šarūnas Jakštas
Aloyzas Jančoras
Gediminas Jankauskas
Ernestas Jankauskas
Gabija Jaraminaitė
Darius Jaruševičius
Vaidas Jauniškis
Juozas Javaitis
Arturas Jevdokimovas
Ignas Jonynas
Natalija Ju
Milda Juknevičiūtė
Milda Jurkutė
Audrius Juzėnas
Viktoras Juzonis
Laimantas Kairys
Lina Kaminskaitė–Jančorienė
Auksė Kancerevičiūtė
Grigorijus Kanovičius
Vytautas Katkus
Andrius Kaušinis
Marius Kavaliauskas
Vidmantas Kazlauskas
Neringa Kažukauskaitė
Izolda Keidošiūtė
Augis Kepežinskas
Lilija Kopač
Eleonora Koriznaitė
Ruslan Korostenskij
Janina Krasauskienė
Linas Kriščiūnas
Algimantas Kriščiūnas
Dalia Irena Kriščiūnienė
Ramunė Kudzmanaitė
Edvardas Kundavičius
Algimantas Kupčinskas
Inesa Kurklietytė
Vytautas V. Landsbergis
Janina Lapinskaitė
Gediminas Lasinskas
Elžbieta Latėnaitė
Liubomiras Laucevičius
Jūratė Leikaitė
Romas Lileikis
Santa Lingevičiūtė
Justinas Lingys
Arvydas Liorančas
Algis Liutkevičius
Gytis Lukšas
Lina Lužytė
Algimantas Maceina
Antanas Maciulevičius
Vaiva Mainelytė
Jonas Maksvytis
Agnė Marcinkevičiūtė
Kipras Mašanauskas
Ričardas Matačius
Ignas Mateika
Arūnas Matelis
Juozas Matonis
Audra Matukienė
Jurgis Matulevičius
Julija Matulytė
Diana Matuzevičienė
Kornelijus Matuzevičius
Dainius Mažulis
Danielius Mekinkovas
Dalia Michelevičiūtė
Živilė Mičiulytė
Henrikas Mikalauskas
Linas Mikuta
Algimantas Mikutėnas
Nerijus Milerius
Daiva Minkevičiūtė
Ignas Miškinis
Rimas Morkūnas
Mingailė Murmulaitienė
Danutė Narušytė
Vladas Naudžius
Algirdas Ničius
Jonas Nosalis
Rūta Oginskaitė-Noreikaitė
Rimas Olšauskas
Eugenijus Ostašenkovas
Apolonija Paludnevičiūtė
Rasa Paukštytė
Andrius Paulavičius
Roma Pauraitė
Donatas Pečiūra
Vidas Petkevičius
Algirdas Petraitis
Daiva Petrulytė
Izabelė Pinaitytė
Ksavera Pinelienė
Živilė Pipinytė
Violeta Podolskaitė
Arnoldas Pričinas
Artūras Pugačiauskas
Algimantas Puipa
Kazys Pūras
Viktoras Radajevas
Viktoras Radzevičius
Ramunė Rakauskaitė
Romualdas Ramanauskas
Agnė Rimkutė
Justas Rožėnas
Tomas Rugevičius Rugys
Dali (Dalia) Rust (Cibauskaitė)
Linas Ryškus
Arūnas Sakalauskas
Jūratė Samulionytė
Marat Sargsyan
Dovilė Šarutytė
Algirdas Šatkauskas
Nadiežda Ščiukina
Aurika Selenienė
Algirdas Selenis
Algirdas Šemeškevičius
Kristina Sereikaitė
Žydrė Sičiūnaitė
Ina Šilina
Juozas Širvinskas
Andrius Šiuša
Albinas Slavinskas
Algimantas Sliaužys
Virginija Smelevičienė
Kostas Smoriginas
Birutė Sodeikaitė
Audrius Stonys
Arūnas Stoškus
Vitalijus Suchockis
Renata Šukaitytė-Coenen
Raminta Šumskytė
Vytautas Survila
Dalia Survilaitė
Olga Survillo
Gražina Svilienė
Laura Tamošiūnaitė
Algirdas Tarvydas
Algimantas Taujanskas
Rasa Taujanskienė
Jonas Tomaševičius
Alfonsas Triškus
Andrius Trukanas
Juozas Tuita
Saulė Tuitienė
Jokūbas Vilius Tūras
Gražina Urbonaitė
Irena Vabalienė
Laimonas Vaičius
Jurgita Vaidilaitė
Henrikas Vaigauskas
Ramūnas Vaitkus
Emilis Vėlyvis
Mantas Verbiejus
Algirdas Vėsulas
Kristijonas Vildžiūnas
Linas Vildžiūnas
Silvija Vilkaitė-Ramanauskė
Stanislovas Vilkevičius
Jūratė Visockaitė
Juras Visockis
Dalia Vizgirdaitė
Eligija Volodkevičiūtė
Sandra Vydmontė
Romas Zabarauskas
Sonata Žalneravičiūtė
Aistė Žegulytė
Vytautas Žekonis
Giedrė Žickytė
Edmundas Zubavičius
Alicija Žukauskaitė

Irina Arefjeva (Film critics guild)


Irina Arefjeva
gimė 1943 m. rugpjūčio 21 d.
1965 m. baigė VU Filologijos fakultetą, įgijo rusų kalbos ir literatūros specialybę. 1971 m. baigė Visasąjunginio valstybinio kinematografijos instituto (VGIK) kino kritikų fakultetą. 1976 m. įstojo į Lietuvos žurnalistų sąjungą. 1979–1993 m. – Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė. 1965–1968 m. respublikinio laikraščio „Sovetskaja Litva“ literatūrinė bendradarbė. 1969–1976 m. – Valstybinio radijo ir televizijos komiteto režisieriaus asistentė, vėliau – scenarijų kolegijos redaktorė. Dokumentinių televizijos filmų „Ir džiaugtis rudenio vėsa“ (1978, rež. V. Gruodis) – apie kūrybingą senatvę ir „Kai sumainė aukso žiedus“ (1981, rež. V. Puplauskis) – apie skyrybų priežastis bei jaunimo parengimą šeimyniniam gyvenimui scenarijų autorė. 1980–1987 m. rengė naujų filmų recenzijas, kūrė kūrybinius portretus ir apybraižas, rašė straipsnius, kurie reguliariai buvo spausdinami laikraščiuose „Echo Litvy“ ir „Savaitės ekranas“, žurnaluose „Kinas“, „Kultūros barai“ ir kt.

1988 m. parengė leidybai bukletą apie režisierių dokumentalistą Edmundą Zubavičių (išleido Lietuvos kino sąjunga, tiražas 1500 egz.). 1988 m. – brošiūrą apie aktorę Gražiną Baikštytę. Lankstukas išleistas Maskvos „Kino centro“ susivienijimo 60 000 egz. tiražu. 1990 m. parengė knygą  apie kino režisierių Arūną Žebriūną (tiražas 10 000 egz.).1990 m. įkurtos Lietuvos stačiatikių švietimo draugijos „Živoj kolos“ steigėja ir pirmininkė. 1990–1992 m. – laikraščio „Moskovskij Cerkovnij Vestnik“ ir „Pravoslavnaja Moskva“ korespondentė Baltijos šalyse. Rengė straipsnius apie nepriklausomos Lietuvos įstatymus, reglamentuojančius valstybės ir Bažnyčios santykius, religinių bendruomenių teisių atkūrimą ir t. t. 1992–1995 m. – Vilniaus Naugarduko vidurinės mokyklos mokytoja. 1995 m. parašė apybraižą apie Mikniškių bendruomenę fotoalbumui „Lietuva“, kurį išleido leidykla „Baltos lankos“. 1995–2004 m. per Lietuvos radijo II programą rengė sekmadieninių laidų ciklą rusų kalba „Dvidešimt krikščionybės amžių“ ir kt. Nuo 1998 m. programą finansavo Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. 2002, 2003, 2004 m. Tarptautiniuose televizijos ir radijo programų festivaliuose „Radonež“ (Maskva), už konkursui pateiktas laidas buvau apdovanota diplomais ir raštais. 2004 m. Tarptautiniame stačiatikių kino festivalyje „Pokrov“ (Kijevas) Lietuvos televizijoje Irinos Arefjevos rengta programa buvo pažymėta trečiąja premija. Nuo 2005 m., remiant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, kartus su žurnalistu G. Šleviu realizuojame draugijos „Živoj kolos“ internetinį projektą www.kolos.lt, kuriame nagrinėjame Lietuvos rusų istorijos, kultūros ir religijos klausimus.

Dabartiniu metu tęsiamas visuomeninis projektas „Mūsų memorialas“, skirtas įžymių rusų, susijusių su Lietuva, atminimui įamžinti. Vilniaus savivaldybei suteikus finansinę paramą,  sostinės Didžiojoje gatvėje prie namų, kur gyveno ir dirbo L. Karsavinas, F. Dostojevskis, Vilniaus ir Lietuvos archivyskupas Tichonas, būsimas Patriarchas – kankinys, įrengtos memorialinės lentos.
2003 m. išleista G. Šlevio knyga „Vilniaus stačiatikių šventovės“, 2006 m. – to paties autoriaus puikiai iliustruota istorinė knyga „Lietuvos stačiatikių bažnyčios“. Irina Arefjeva yra šių leidinių redaktorė. 2008 m. išleista jos ir G. Šlevio knyga „Priimkite mane į savo meilę...“ apie Šventojo Patriarcho Tichono gyvenimą ir veiklą mūsų krašte.