Taryba

2016 vasario 9 d. Patikėtinių tarybos posėdžio nutarimai

  • Lietuvos kinematografininkų sąjunga
  • 2016 02 24

SVARSTYTA. Dėl kasmetinės Sąjungos narių Konferencijos.

NUTARTA. Kasmetinę Sąjungos narių Konferenciją kviesti š. m. balandžio 21 dieną, 11:00 val. Kinematografininkų sąjungos salėje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinę Konferenciją kviesti po savaitės, balandžio 28 dieną, taip pat Kinematografininkų sąjungos salėje.

 

SVARSTYTA. Dėl „Kinematografininkų sąjungos kino fondo“ likvidavimo.

1997 m. vasario 14 d. Sąjunga įsteigė Labdaros organizaciją „Kinematografininkų sąjungos kino fondas“. Nuo 2002 metų Fondas nevykdo jokios veiklos. Pasak G. Lukšo, galimos dvi išeitys: Fondą likviduoti arba tęsti Fondo veiklą, kasmet pateikiant Mokesčių inspekcijai buhalterines ataskaitas.

NUTARTA. Labdaros organizaciją „Kinematografininkų sąjungos kino fondas“ likviduoti. Likvidatoriumi paskirti Sąjungos finansininkę Vidą Vainilavičienę.

 

SVARSTYTA. Dėl narystės asociacijoje FERA.

NUTARTA. Atstatyti Lietuvos kinematografininkų sąjungos narystę organizacijoje FERA. Apie šį sprendimą informuoti FERA vadovybę.

 

SVARSTYTA. Naujo nario priėmimas į Sąjungą.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta patvirtinti Dokumentininkų gildijos sprendimą – režisierių Liną Mikutą priimti į Lietuvos kinematografininkų sąjungos Dokumentininkų gildiją.