Naujiena

Kviečiama 2019 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narių konferencija

  • 2019 04 02

LKS logotipas su uzrasu5

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS

 

KVIETIMAS 

Į KASMETINĘ SĄJUNGOS NARIŲ KONFERENCIJĄ

Vilnius, 2019

 

Remdamasis Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 7 skyriaus 7.1 punktu, o taip pat LR Asociacijų įstatymo trečiojo skirsnio 8 straipsniu, kviečiu kasmetinę Sąjungos narių Konferenciją 2019 m. balandžio 17 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinė Sąjungos narių Konferencija bus kviečiama š. m. balandžio 17 d. 12:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje. Sprendimai neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Sąjungos nariai, kurie jau dabar žino, kad negalės dalyvauti Konferencijoje, turi galimybę perleisti savo balsavimo teisę kitiems Sąjungos nariams, užpildę specialią Sutartį. Vieną tokios sutarties egzempliorių būtina pristatyti į Sąjungą iki š. m. balandžio 16 dienos.

 

 

2019 METŲ SĄJUNGOS NARIŲ KONFERENCIJOS

DARBOTVARKĖ

 

2019 m. balandžio 17 d. 

 

Lietuvos kinematografininkų sąjungos salė

Vilnius 

 

10:30 

Dalyvių registracija.

 

11:00

Konferencijos pradžia. Posėdžio pirmininkas – Arūnas Matelis. Konferencijos darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.  

 

11:10

Sąjungos veiklos ataskaita už 2018 finansinius metus. 

Pateikia Ieva Norvilienė. Klausimai pateikėjui. Ataskaitos tvirtinimas.

 

11:20

 

11:40          

Pirmininko Arūno Matelio pasisakymas.

 

Ievos Norvilienės pasisakymas.

 

12:00

 

12:20

 

Kiti klausimai. 

 

Baigiamoji dalis. Konferencijos nutarimai.

 

12:30

Konferencijos pabaiga.