Naujiena

Edukacinių renginių ciklas „Lietuvių šventės ir tradicijos animacijoje“ moksleiviams ir vaikams su raidos sutrikimais

  • VšĮ „Animacijos mokykla“ inf.
  • 2016 05 31

Animacinių filmų režisierės ir dailininkės Jūratės Leikaitės edukacinių renginių ciklas „Lietuvių šventės ir tradicijos animacijoje“ moksleiviams ir vaikams su raidos sutrikimais dar tęsis tris vasaros mėnesius. 2016 metais nuo sausio iki gegužės mėnesio suorganizuota ir įgyvendinta 13 renginių įvairiose Lietuvos vietose, kuriuose dalyvavo apie 500 moksleivių ir suaugusių. Keliaujame po Lietuvą, rodydami režisierės ir dailininkės Jūratės Leikaitės animacinių filmų ciklą „Lietuvių šventės ir sakmės“: „Užgavėnės“, „Paparčio žiedas“, „Margučių rytas“, „Taip Laima lėmė“, „Marti iš jaujos“ ir kitų. Šie filmai keliauja po užsienio šalis, tačiau daugelis Lietuvos vaikų jų nematė. Edukacinio užsiėmimo plane yra ne tik filmų peržiūros ir aptarimas, bet ir kilnojamoji paroda „Animacijos magija“. Šios parodos eksponatus sudaro originalios animacinių filmų scenos, skirtingomis technikomis atliktos filmų dekoracijos, kadruotės, komponuotės, personažų eskizai iš J. Leikaitės filmų. Kūrybinių edukacinių dirbtuvių metu ypač svarbi praktinė dalis, kurios metu kuriame filmus su vaikais ir moksleiviais.

Projekto metu supažindinome su lietuviška animacija ne tik Vilniaus moksleivius, bet ir Kauno, Ukmergės, Riešės, Platelių vaikus. Sulaukėme nuoširdžios dalyvių reakcijos, aplodismentų ir šypsenų, vaikai noriai kūrė scenarijus, piešė filmus, domėjosi senuoju kino aparatu „praksinoskopu“.

Edukacinių renginių ciklą „Lietuvių šventės ir tradicijos animacijoje“ pradėjome nuo Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“. Šiame centre yra ne tik vaikų darželis, bet ir mokykla. Užgavėnių šventei skirtame renginyje dalyvavo apie 50 skirtingo amžiaus vaikų, turinčių raidos sutrikimus ir fizines negalias. Renginys vyko didžiojoje salėje,kur galėjome žiūrėti animacinių filmų programą. Reakcija buvo gyva ir nuoširdi. Vėliau pradėjome kurti savo filmą. Būrys vaikų piešė atsiklaupę ant kilimo, kiti – ant palangių, ant suolų, jiems padėjo auklėtojos ir mokytojos. Visi stengėsi, net ir tie, kurie sunkiai rankoje galėjo nulaikyti pieštuką ar flomasterį. Prieš renginį buvome paruošę eskizinius piešinius, kuriuos reikėjo nuspalvinti. Kol spalvotus piešinius Valentas Aškinis filmavo ir montavo filmą, dalyviai galėjo susipažinti su senuoju „praksinoskopu“. Vaikai noriai dėjo į šį aparatą popierines juosteles su piešiniais ir stebėjo atgijusius personažus. Su Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ vaikais sukurtą filmą „Linksmosios Užgavėnių kaukės“ galima pažiūrėti čia: ttps://youtu.be/Tn72915gpuw

Kauno rajone, Akademijos miestelyje esančioje Ugnės Karvelis vardo gimnazijoje su antrokais sukūrėme filmą ir apsilankėme Kauno moksleivių techninės kūrybos centro animatorių studijoje.  Kauno moksleivių animacijos būrelio vadovė  Dalia Narkevičiūtė suorganizavo paskaitą -edukacinį užsiėmimą „Tautosaka animacijoje“. Centro salėje vyko filmų peržiūra ir pristatymas, kurio metu Jūratė ir Valentas papasakojo apie animacinių filmų kūrimo kelią, kaip gimsta filmų scenarijai, kaip animacijoje susijungia įvairių menų šaknys. Šių dirbtuvių metu buvo sukurtas animacinis filmas „Linksmų veidų humoristinės fazės1“, skirtas L. Stuarto Blacktono pirmojo animacinio filmo „Humorous Phases of Funny Faces“ (1906) 110-ųjų metinių jubiliejui paminėti. Nuorodą internete yra čia: https://youtu.be/pqg1o5gGISc. Nuorodos apie paskaitą-edukacinį užsiėmimą „Tautosaka animacijoje“ yra čia: http://www.mtkc.lt/index.php/home/208-paskaita-edukacinis-usimimas-tautosaka-animacijoje

Velykų šventės laukiamos vaikų, todėl kovo mėnesį surengėme net 6 renginius. Pristatėme animacinį filmą „Margučių rytas“(rež. J.Leikaitė), autorės knygą apie animacinio filmo „Margučių rytas“ kūrimo kelią ir demonstravome dokumentinį filmą „Filmas po „margučių ryto“ (rež.Valentas Aškinis). Vilniaus Etninės kultūros centre su vaikais sukūrėme trumpametražį animacinį filmą „Velykų rytas“. Nuoroda internete yra čia: https://youtu.be/OWpRNo8sLJY

Su Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 26 trečios klasės moksleiviais (mokytoja  Inga Tamkevičienė) pravedėme edukacinę paskaitą apie Velykų šventę. Vaikams buvo įdomu kurti animacinį margučių šokį. Tam, kad nupieštume judesį, filmo kūrėjams reikėjo skirtingais ornamentais ir raštais nuspalvinti daugybę kiaušinio formos trafaretų. Šiame renginyje buvo nagrinėti margučių raštai iš J. Leikaitės lavinamosios knygos „Lietuvių šventės ir raštai“. Nuoroda į su vaikais sukurtą filmą „Velykų burtai“ internete yra čia: https://youtu.be/lAcyr5R5ctU

Balandžio mėnuo skirtas pavasario šventėms, todėl ir filmus kūrėme apie tai, kaip atskrenda namo iš šiltųjų kraštų paukšteliai, kaip jie gieda, lizdelius suka, kaip gėlės pradeda žiedus krauti ir pirmieji drugeliai skraido. Balandžio 7 dieną Ukmergės kultūros centro Deltuvos filiale susirinko didelis įvairaus amžiaus vaikų būrys iš miestelio ir apylinkių. Juos sukvietė centro vedėja Daiva Stimburienė ir neformalaus vaikų švietimo būrelio vadovė Dalė Gvozdienė. Kai pradėjome kalbėti apie būsimo filmo scenarijų su vaikais, supratau, kaip svarbu kalbėti apie gamtos procesus, įvardinant juos konkrečiais, trumpais sakiniais. Juk reikia, kad filmo scenos nesikartotų, o vis kažką naujo ir įdomaus žiūrovui papasakotų. Šiame filme griaustinis, lietus, žaibai, gėlės, medžiai, vabalai – viskas tapo filmo personažais. Šių kūrybinių dirbtuvių metu sukurtas animacinis filmas „Pavasario linksmybės“. Nuoroda į šį filmą internete yra čia:  https://youtu.be/5j7fiTtSwBI. Su Bendorių privačios pradinės mokyklos „Metų laikai“ 20 antros klasės moksleivių sukūrėme filmą „Pavasario pokštai“. Nuoroda internete čia: https://youtu.be/SVs0eFkKY_c. Su Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 25 trečios klasės mokiniais kalbėjomės apie knygas. Renginio metu buvo pristatytas J. Leikaitės knygų ciklas „Lietuvių šventės animacijoje“. Knygose pasakojama apie tai, kaip buvo kuriami filmai „Užgavėnės“, „Paparčio žiedas“, „Taip Laima lėmė“, „Margučių rytas“. Paklausus vaikų, kokie jų mėgstami knygų herojai, supratome, kad lietuviškų knygų personažai yra mažai žinomi ir ne tokie populiarūs, kaip televizinių komercinių animacinių serialų herojai. Vaikai sukūrė filmą „Knygos herojus – mano draugas". Nuoroda internete čia: https://youtu.be/LeiJ6FBa0wQ

Vilniaus Užupio dienos centre „Šviesa" kiekvieną penktadienį suaugusiems su fizine ir protine negalia yra rodomi filmai, todėl mūsų lietuviškų animacinių filmų apie šventes programa buvo sutikta gausaus, net 60 dalyvių būrio. Reakcija į animacinius filmus buvo audringa ir nuoširdi. Visi labai domėjosi filmais, knygomis, DVD filmų rinkiniais. Po renginio apžiūrėjome keramikos dirbtuves, kuriose gimsta nuostabūs žvėrys, dekoratyviniai dirbiniai. Apsidžiaugėme, gavę dovanų originalių suvenyrų. Kūrybiška atmosfera tvyrojo ir dailės klasėje, kur pamatėme nuostabius tapybos darbus, sukurtus šio centro talentingų lankytojų.

Balandžio 27-28 dienomis kūrybinės animacijos dirbtuvės vyko specialiosios mokykloje „Atgaja“.Reikėjo sugalvoti darbo metodą, kaip įtraukti į kūrybines dirbtuves neįgalius vaikus. Šios mokyklos klasėse skirtingas negalias turintys vaikai. Prie animacinio filmo „Mūsų sodas“ dirbo daugiau kaip 90 vaikų. Pirmą dieną tris valandas piešėme su mažiausiais moksleiviais. Kai kurie iš mokinių gana greitai suprato animacijos principą, kitiems padėjo gausus būrys mokytojų. Pasirinkome mums visiems artimą ir suprantamą temą – paukščiai, sodas, gėlės. Šios mokyklos vaikai naudojasi mobiliais telefonais, todėl bet kada gali internete pažiūrėti sukurtą filmą „Mūsų sodas“: https://youtu.be/dFPH4yG4GsI

Vilniaus Užupio gimnazijos moksleiviai linkę eksperimentuoti, išbandyti savo jėgas kuo įvairesnėse veiklose. Todėl jų dailės mokytojos Dalios Samuilienės pasiūlymas gegužės 9 dieną, „Mamos dienos“ proga vykusiame gimnazijos renginyje, parodyti pačių moksleivių sukurtą filmą susilaukė tarp moksleivių pritarimo. 12 gimnazijos trečiokų susirinko piešti filmo, skirto mamai. Nuotaikingą filmą „Mama – amžinas pavasaris“, sukurtą „Vilniaus Užupio gimnazijos" 12 trečiokų, galima pamatyti internete čia: čia:https://youtu.be/1QS3aWfQfT4
Platelių meno mokykloje organizuojamame renginyje dalyvavo 40 skirtingo amžiaus moksleivių iš dviejų, dar meno mokyklai priklausančių filialų. Susirinkusieji norėjo tuoj pat pradėti piešti, nenorėjo blaškytis ir net animacinių filmų „Lietuvių šventės ir sakmės“ peržiūros buvo gana ramios. Žemaičių tarme legendą „Platelių ežero gimimas“ perskaitė meno mokyklos vadovė Lina Ruginienė (ji ir buvo šio renginio iniciatorė). Patys mažiausieji dalyviai piešė lietų, debesis, griaustinį žaibą. Šis, Platelių mokykloje sukurtas filmas buvo sudėtingas techniškai. Prieš kelias savaites vaikai ruošėsi, piešė dekoracijas filmui pagal legendoje vykstančias scenas. Su vadove Lina buvome sutarę, kad animacinių personažų vaikai iš anksto ant dekoracijų nepieš. Taigi, mums atvykus, radome pluoštą nuostabių fonų, reikėjo sukurti personažų judesį. Kai kuriems vaikams buvo gana sudėtinga suprasti, kaip „pastatyti namą“ arba „kaip išsigąsta bobulė, pamačiusi didelį debesį“ – tokiu atveju vaikams teko parodyti juodraštinius judesio fazių piešinius. Maloniai nustebino vyresniųjų mergaičių sugebėjimas greitai suprasti judesio fazių kūrimą. Šiame filme daug specialiųjų efektų, atmosferos animacijos. Platelių filmo kūrėjai ir vadovai buvo labai patenkinti filmu, džiaugėsi ir dėkojo. Nuoroda internete, kur galima pažiūrėti filmą „Platelių ežero gimimas“ yra čia: https://youtu.be/JgwQ7LBVsuU. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos moksleiviai gegužės 14 d. sukūrė filmą, kuris buvo parodytas mokyklos mokslo metų šventės uždarymo renginyje. Vaikai išmoko nupiešti ne tik įvairius pavasarinės gamtos reiškinius, bet atgijusią laumės juostą. Pažiūrėti filmą „Pavasaris Rudaminoje“ galite čia: https://youtu.be/HbWc8VmpHOA

Kiti planuojami projekto renginiai vyks birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Visus, pageidaujančius prisijungti prie projekto „Lietuvių šventės ir tradicijos animacijoje“ kviečiame kreiptis į projekto vykdytoją Jūratę Leikaitę.

Projekto „Lietuvių šventės ir tradicijos animacijoje“partneriai: Viešoji įstaiga „Filmų štrichai“, Viešoji įstaiga „Animacijos mokykla“, Viešoji įstaiga „Tindirindis“.

Rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.Nuotraukos