Naujiena

Kviečiama 2016 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narių KONFERENCIJA

  • LKS
  • 2016 04 07

LKS logotipas su uzrasu5 

 

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS

 

KVIETIMAS 

Į KASMETINĘ SĄJUNGOS NARIŲ KONFERENCIJĄ

Vilnius, 2016

 

Remdamasis Lietuvos kinematografininkų sąjungos Įstatų 7 skyriaus 7.1 punktu, o taip pat LR Asociacijų įstatymo trečiojo skirsnio 8 straipsniu, kviečiu kasmetinę Sąjungos narių Konferenciją 2016 m. balandžio 21 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinė Sąjungos narių Konferencija bus kviečiama š. m. balandžio 28 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salėje. Sprendimai neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais bus priimami, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

Sąjungos nariai, kurie jau dabar žino, kad negalės dalyvauti Konferencijoje, turi galimybę perleisti savo balsavimo teisę kitiems Sąjungos nariams, užpildę specialią Sutartį. Vieną tokios sutarties egzempliorių būtina pristatyti į Sąjungą iki š. m. balandžio 15 dienos.

 

DARBOTVARKĖ

10:30

Dalyvių registracija.

11:00

Konferencijos pradžia. Posėdžio pirmininkas – Gytis Lukšas. Konferencijos darbotvarkės, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. 

11:10

Patikėtinių tarybos parengta Sąjungos veiklos ataskaita už 2015 finansinius metus. Pateikia Gytis Lukšas. Klausimai pateikėjui. Ataskaitos tvirtinimas.

11:30

Audito komisijos pirmininko informacija.

11:40

Baigiamoji dalis. Konferencijos nutarimai.

12:00

Konferencijos pabaiga. 

 

PRIEDAI:

Patikėtinių tarybos ataskaita už Sąjungos 2015 metų veiklą

Balsavimo teisės perleidimo sutartis

 

Pirmininkas Gytis Lukšas