Kvietimas teikti paraiškas kino kultūros ar meno kūrėjų individualioms stipendijoms gauti

  • 2020 04 30

Lietuvos kino centras reaguodamas į susidariusią nepalankią situaciją kino industrijai ir jos atstovams bei siekdamas dalinai spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas, skelbia papildomą kino kultūros ar meno kūrėjų individualių stipendijų paraiškų priėmimą.

 

Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.

Paraiškas dėl individualios stipendijos skyrimo gali teikti pilnamečiai kino kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės susitarimo narių piliečiai bei nuolatiniai gyventojai, jeigu jų veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, objektas yra Lietuvos kino menas ir kultūra bei jų sklaida.

Daugiau informacijos:

http://www.lkc.lt/2020/04/kvietimas-teikti-paraiskas-kino-kulturos-ar-meno-kureju-individualioms-stipendijoms-gauti-2/?fbclid=IwAR3DoyhfigRfFz77Qlj-US1ZGXAjOuOpNfniWJAgLMYX1iZkHYkYjJHB2NQ