LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Birželio 15- ąją gimė LIUBOMIRAS LAUCEVIČIUS, teatro ir kino aktorius.

  • 2021 09 08

Gimė 1950 Vilniuje. Nuo 1966 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis), 1968–75 šio teatro aktorius. 1980 baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetus (P. Gaidžio mokinys).

1975–90 vaidino Klaipėdos dramos teatre, reikšmingų vaidmenų sukūrė režisieriaus P. Gaidžio spektakliuose.

Nuo 1990 vaidina Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Teatrų scenose sukūrė per 70 vaidmenų režisierių J. Jurašo, S. Rubinovo, G. Varno, J. Vaitkaus ir kt. spektakliuose.

Apdovanotas dviem Auksiniais scenos kryžiais, Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2000). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2011), Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2020).

Vaidyba santūri, lakoniška, įtaigi, kai kuriems vaidmenims būdinga ironija, sarkazmas.

Sukūrė įsimenamus vaidmenis lietuvių kino ir TV filmuose: policijos viršininką (Pasigailėk mūsų, 1978, rež. A. Araminas); Sargybos viršininką (Žaltvykslės, 1980, rež. G. Lukšas, pagal H. K. Anderseną); Kazimierą Pečiūrą (Arkliavagio duktė, 1981, rež. A. Puipa, pagal A. Vienuolį-Žukauską); Akselį Džordachą (Turtuolis, vargšas.., 1982/83, TV, rež. A. Žebriūnas, pagal I. Shaw); girininką (Jo žmonos išpažintis, 1983, rež. A. Grikevičius); Ūkininką (Būrys, 1984, rež. A. Simonovas); Igną (Vestuvės girioje, rež. A. Araminas); Gydytoją Čebriūną (Susidūrimas, rež. I. Fridbergas, abu 1984); Konstantiną ir Steponą (Gyvenimas po klevu, TV, rež. K.  Musnickas, pagal R. Granauską); Adomą (Žolės šaknys, rež. G. Lukšas, pagal V. Jasukaitytės apysakų ciklą „Stebuklinga patvorių žolė“); viršininką (Rūkas, trump., rež. G. Lašys, visi 1988); Pijų Karpavičių (Pabudimas, 1989, rež. J. Vaitkus, pagal A. Škėmą); bajorą Mykolą Augustą Giedraitį (Marius, 1990/92, TV, rež. M. Giedrys ir J. Pakulis, pagal K. Almeno romaną „Šienapjūtė“); Andriaus tėvą (Džiazas, rež. R. Banionis, pagal J. Grušą); Liubą (Išakėtas krantas, trump. rež. T. Donėla, abu 1992); epiz. v. (Koridorius, 1994, rež. Š. Bartas); Feliksą (Aš nežinau, kas esu aš, 1995, TV, rež. A. Jančoras); vyrą (Žvaigždžių kasmet vis mažiau, 2000, trump., rež. L. Kairys); NKVD tardytoją (Vienui vieni, rež. J. Vaitkus); Joną (Kauno bliuzas, trump., rež. P. Sanajevas, abu 2004); Vaceką Kozlovskį (Dievų miškas, 2005, rež. A. Puipa, pagal B. Sruogą); kalėjimo viršininką (3 minutės, 2010, trump., rež. M. Šatkus, J. Naraškevičiūtė); profesorių Bechterevą (Laiškai Sofijai, 2012); Vidą (Mes dainuosime (2015, abiejų rež. R. Mullanas); daktarą Joną Basanavičių (Laisvės kaina. Savanoriai, 2016, TV,); „Lizdeiką“ (Laisvės kaina. Partizanai, 2017, TV, abiejų rež. S. Balandis); Kazimierą (Melagiai, rež. M. Kunigėnas); sanatorijos direktorių (Širdys, rež. J. Krisiūnas, abu 2018); senį Kašėtą (Senas šautuvas, rež. J.V. Turas); kunigą (Nematoma, rež. I. Jonynas, abu 2019).

Reikšmingų vaidmenų sukūrė Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos kino ir TV filmuose: baltarusių partizanų būrio vadą Kosačių (Eik ir žiūrėk, 1985, rež. E. Klimovas); tėvą (Svetima Baltukė ir Raibasis, 1986, rež. S. Solovjovas); kapitoną „Vilką“ Larseną (Jūrų vilkas, 1990, rež. I. Apasianas, pagal J. Londoną); Michailą Vlasovą (Motina, 1990, rež. G. Panfilovas, pagal M. Gorkį); dailininką (Voras, 1992, rež. V. Masas); pulkininką Pirinova (Provokatorius, 1992, rež, K. Langas); caro šeimos žudiką Jurovskį (Romanovai. Palaimintoji šeima, 2000, rež. G. Panfilovas); generolą Adujevą (Antikileris 2, 2003, rež. J. Končalovskis); slaptosios tarnybos viršininką Afranijų (Meistras ir Margarita (2005, TV, pagal M.Bulgakovą); lenkų karvedį Mazoveckį (Tarasas Bulba, 2008, pagal N. Gogolį, abiejų rež. V. Bortko) ir kt.

Gaila, kad liko nedaug medžiagos iš nebaigto filmo „Ivanas Turgenevas, Meilės metafizika“ (Иван Тургенев. Метафизика любви, 1994 – 2002, rež. S. Solovjovas), kuriame Turgenevą vaidino O. Jankovskis, o Levą Tolstojų – Liubomiras Laucevičius.

 Gediminas JANKAUSKAS

 Nuotraukoje: Liubomiras Laucevičius (Akselis Džordachas) ir Vaiva Mainelytė (Mokytoja) TV seriale „Turtuolis, vargšas...“ (1982/83, rež. A. Žebriūnas, pagal I. Shaw romaną);