LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: gruodžio 24 - oji. VLADAS FEDOTAS – SIPAVIČIUS, SIPAITIS (1904 – 1992)

  • 2020 12 24

1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčių kaime, Varnių valsčiuje gimė VLADAS FEDOTAS – SIPAVIČIUS, SIPAITIS (1904 – 1992), Lietuvos teatro ir kino aktorius, režisierius, baleto šokėjas.

Gimė rusų inžinieriaus Fedotovo ir operos dainininkės Liudos Sipavičiūtės šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais išvyko į Rusiją, 1912–1919 m. mokėsi Maskvoje, privačiose baleto, tapybos ir skulptūros, F. Koršo dramos teatro studijose.

1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922–1923 m. Telšių gimnazijos mokytojas, Liaudies mokytojų padėjėjų kursų, Telšių mokytojų seminarijos dėstytojas.

Vaidino šių teatrų scenose: Valstybės teatro (1923-1935), Klaipėdos (1935-1939), Šiaulių (1939-1941), Kauno dramos (1946 - 1949).

1949 m. sovietinės valdžios suimtas ir ištremtas į Sibirą, grįžo 1956 m.

1991 m. režisieriaus Algirdo Tarvydo sukurtame dok. filme „... kiti keliauja žvaigždynais“ sėdėdamas ant narų saugumo kameroje aktorius pasakojo: „1949 metais kaip didžiausias nusikaltėlis atsidūriau šiuose Vilniaus Saugumo NKVD rūmuose. Prasėdėjau čia devynerius mėnesius kartu su mano profesorium (Levu) Karsavinu. O, kiek daug teko girdėti verksmų, šauksmų, šaudymų, kentėjimų!

Mane ištrėmė dešimčiai metų į Žezkazganą (Kazachija). Už ką – nežinia. Tik po Stalino mirties mane išleido. Išdavė dokumentą „за неимением преступления дело прекратить“. Vadinasi, net bylos nebuvo sudaryta.

Sunkūs buvo tie penkeri metai. Ką teko  pamatyti, tai buvo toks „kinas“, kokio niekad nepamatysi. Ir neužmirši per visą gyvenimą“.

 Po 1956 m. dirbo Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje, buvo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto dėstytojas.

Vl. Švitrigailos slapyvardžiu parašė pjeses: „Sniego karalaitė“; „Viešnia“; „Gaudeamus“; „Ponas užkurys“; „Mažasis karžygys“; „Tėviškės žemėje“.

    Vaidino filmuose: Kareivis – Lietuvos gynėjas (1928, rež. J. Linartas ir V. Braziulevičius); Onytė ir Jonelis (1931, rež. J. Linartas ir V. Sipaitis); Herkus Mantas (1972, rež. M. Giedrys); Kelionė į rojų (1980, rež. A. Žebriūnas); Arkliavagio duktė (1981, rež. A. Puipa); Amerikoniškoji tragedija (1981, rež. M. Giedrys); Ir ten krantai smėlėti (1991, rež. A. Puipa).

Gediminas JANKAUSKAS

 Nuotraukoje: Jonelis (Vladas Sipaitis) ir Onytė (Vanda Lietuvaitytė) filme „Onytė ir Jonelis“ (1931, rež. J. Linartas ir V. Sipaitis);