LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Liepos 13-ąją gimė VIDAS PETKEVIČIUS (g. 1949), teatro ir kino aktorius.

  • 2021 09 08

Gimė Žasliuose.

1975 baigė Lietuvos konservatoriją (D. Tamulevičiūtės mokinys). 1975–99 ir nuo 2002 vaidina Jaunimo teatre Vilniuje.

Reikšmingus vaidmenis teatre sukūrė E. Nekrošiaus, J. Vaitkaus ir kitų režisierių spektakliuose.

Pirmasis Europoje suvaidino Jėzų Andrew Lloydo Webberio roko operoje „Jėzus Kristus superžvaigždė“ (1971 atlikta Vilniuje).

Išleido dainuojamosios poezijos albumą „Keleivis“ (2008).

Svarbesni vaidmenys lietuvių kine: gimnazijos mokinys Minkus (Sodybų tuštėjimo metas, 1976, rež. A. Grikevičius); kaimietis (Žemė maitintoja, TV, rež. B. Talačka, pagal P. Cvirką); muzikantas (Riešutų duona, rež. A. Žebriūnas, abu 1977); Petrušonio nesantuokinis sūnus Aleksius (Nesėtų rugių žydėjimas, rež. M. Giedrys, pagal V. Bubnį); policininkas (Nebūsiu gangsteris, brangioji, TV, rež. A. Puipa, abu 1978); Fiodoras (Velnio sėkla, 1979, rež. A. Puipa); būgnininkas (Žaltvykslės, rež. G. Lukšas, H. K. Anderseno pasakų motyvais); Francas (Kelionė į rojų, H. Sudermanno novelės „Kelionė į Tilžę“ motyvais, rež. A. Žebriūnas, abu 1980); Erkiulis Puaro (Endhauzo paslaptis, TV, rež. B. Bratkauskas, pagal A. Christie); reporteris (Amerikoniškoji tragedija, TV, rež. M. Giedrys, pagal T. Dreiserį, abu 1981); Vyresnėlis (Moteris ir keturi jos vyrai, 1983, rež. A. Puipa, pagal H. Drachmaną); Kęstas (Mažųjų gulbių šokis, 1984, trump.. rež. G. Lasinskas); Agatos tėvas (Elektroninė senelė, 1985, TV, rež. A. Puipa, pagal R. Bradbury); Aleksandras Amilkaras (Mesjė!, 1986, TV, rež. M. Jevdokimovas, pagal Ivo Žamilkaro pjesę „Žmogus, kuris moka‘); Anicetas Kiburys (Amžinoji šviesa, 1987, rež. A. Puipa); mokytojas (Savaitgalis pragare, 1987, rež. V. Žalakevičius); taksistas (Žuvies diena, 1989); Anicetas Kiburys (Bilietas iki Tadž Mahalo, abiejų rež. A. Puipa); Anusas (Žalčio žvilgsnis, rež. G. Lukšas, pagal S.T. Kondrotą, abu 1990); daktaras Benas (Ir ten krantai smėlėti, 1991); pirklys Blokas (Procesas, 1994, TV, pagal F. Kafką, abiejų rež. A. Puipa); mokytojas Spielskis (Mėnulio Lietuva, rež. G. Lukšas); Tadulio tėvas Simonas ir užaugęs Tadas (Vilko dantų karoliai, rež. A. Puipa, pagal L. Gutauską); dailininkas (Vyrai, trump., rež. I. Kurklietytė, visi 1997); epiz. v. (Vargšų biblija, 1998, rež. V. Babaliauskas, pagal V. Martinkaus apsakymą); Andromaičio draugas (Elzė iš Gilijos, 1999, rež. A. Puipa); akademikas (Sniego skonis, 2001, trump., rež. A. Šlepikas); Aitvaras (Šienas, 2004., trump., rež. R. Matačius); senis (Bergenas, 2009, trump., rež. A. Blaževičius); Bernardas Gruinius (Tadas Blinda. Pradžia, rež. D. Ulvydas, Sidabrinė gervė); ugniagesys Palemonas (Inteligentai, trump., rež. J. Šimkutė, abu 2011); Konstantinas Čiurlionis (Laiškai Sofijai, 2012, rež. R. Mullanas); kunigas (Edeno sodas, 2015, rež. A. Puipa); Vytautas Daubaras (Karalių pamaina, 2016, rež. I. Miškinis, Sidabrinė gervė); aktorius (Emilija iš Laisvės alėjos, 2017, rež. D. Ulvydas); Kęstutis (Šeima, trump., rež. T. Laucius); Jonas (Rimti reikalai, trump., rež. D. Siaurusaitis, abu 2018); Daugėla (Purpurinis rūkas, 2019, rež. R. Banionis). 

 

Gediminas JANKAUSKAS

Vidas Petkevičius filme „Edeno sodas“ (2015, rež. A. Puipa). Nuotrauka „Studijos 2“.