LIETUVIŲ KINO KALENDORIUS: Liepos 2-ąją gimė VYTAUTAS PAUKŠTĖ (g. 1932), teatro ir kino aktorius, teatro režisierius.

  • 2021 09 08

 

Gimė Kaune. 1957 baigė Lietuvos konservatoriją. 1956–62 Kapsuko dramos teatro, nuo 1963 Klaipėdos dramos teatro aktorius.

Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų.

Svarbesni vaidmenys lietuvių kino ir TV filmuose: Mokytojas (Jausmai, 1968, rež. A. Dausa, A. Grikevičius); Cezaris (Ave, vita, 1969, rež. A. Grikevičius); Mokytojas (Visa teisybė apie Kolumbą, 1970, TV, rež. V. Žalakevičius); Teutonų ordino vyskupas (Herkus Mantas, 1972, rež. M. Giedrys); Piešimo mokytojas (Naktibalda, 1973, rež. A. Žebriūnas); Kalėjimo gydytojas (Tas saldus žodis - laisvė, 1972, rež. V. Žalakevičius); Kalio Bliumkvisto tėtis (Seklio Kalio nuotykiai, 1976, TV, rež. A. Žebriūnas, pagal A. Lindgren); Daktaras (Pasigailėk mūsų, rež. A. Araminas); benamis senis (Nebūsiu gangsteris, brangioji, TV, rež. A. Puipa), abu 1978); Izaokas Hukas (Veidas taikinyje, 1978/79, TV, rež. A. Grikevičius); ūkininkas Banys (Velnio sėkla, 1979, rež. A. Puipa); Jakštaitis (Kelionė į rojų, 1980, rež. A. Žebriūnas, H. Sudermanno novelės „Kelionė į Tilžę“ motyvais); Navikas (Arkliavagio duktė, 1981); nusikaltėlės „Kruvinosios Luizos“ palydovas (Moteris ir keturi jos vyrai, 1983, pagal H. Drachmaną, abiejų rež. A. Puipa); Pranas Norvilas (Mano mažytė žmona, rež. R. Banionis); mokytojas (Čia mūsų namai, TV, rež. S. Vosylius, pagal J. Paukštelį); tėvas (Post scriptum, trump. rež. A. Pozdniakovas, visi 1984); TV komentatorius (Elektroninė senelė, 1985, TV, rež. A. Puipa); verslininkas Mereditas Bordenas (Visi prieš vieną, rež. A. Pozdniakovas); Grafas Pšidirskis (Benjaminas Kordušas, TV, rež. V. Bačiulis, pagal J. Marcinkevičių); lotynų kalbos mokytojas (Šešiolikmečiai, TV, rež. R. Banionis, visi 1986); vokiečių kapitonas Meldersas (Savaitgalis pragare, 1987, rež. V. Žalakevičius); Kunigas (Mėnulio pilnaties metas, 1988, rež. A. Žebriūnas); Budelis (Atleisk mums, Viešpatie!, 1989, TV, rež. B. Morkevičius, pagal P. Lagerquistą); bajoras Dabulskis (Marius, 1990/92, rež. M. Giedrys ir J. Pakulis, pagal K. Almeno romaną „Šienapjūtė“); dėdė Pranas Baldišius (Džiazas, rež. R. Banionis pagal J. Grušą); senis (Ir jis pasakė jums sudie, 1993, rež. A. Šiuša); Štroblis (Dvynukės, TV, rež. K. Gudonytė); Jozefo K. dėdė (Procesas, TV, pagal f. Kafką, abu 1994); Teodoras Milkus (Žaibo nušviesti, 1995, TV); senis įsivaizduojamose Jokūbo laidotuvėse (Vilko dantų karoliai, 1997, visų rež. A. Puipa, pagal L. Gutauską); inkvizitorius (Vargšų biblija, 1998, TV, rež. V. Babaliauskas, pagal V. Martinkaus apsakymą); advokatas Patas (Elzė iš Gilijos, 1999, rež. A. Puipa); senelis (Tikrovės pinklėse, 2008, trump., rež. J. Lingys); profesorius Arnas Titenis (Edeno sodas, 2015, rež. A. Puipa) ir kt.

Buvo kviečiamas vaidinti į kitas sąjungines respublikas

Vaidino Aleksandro Kaidanovskio filmuose: profesorių Krasilovą (Sodas, 1983, trump.,  pagal J.L. Borgesą); gydytoją Michailą Danilovičių (Paprasta mirtis, 1985, pagal L. Tolstojų); tardytoją (Žibalo pardavėjo žmona, 1989).

Vaidyba intelektuali, filosofiška, emocionali, temperamentinga, būdinga kontrastas tarp lyrizmo ir komizmo, raiškūs charakteriniai vaidmenys, taupios vaidybos priemonės, lakoniška forma derinama su vidine ekspresija.

Apie V. Paukštę sukurtas dokumentinis filmas „Vytautas Paukštė. Įslaptintas gyvenimas“ (2013, rež. V. Babaliauskas).

Apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2002), Lietuvos nacionalinė premija (2007), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžiumi (2012), Auksine gerve (2017).

 

Gediminas JANKAUSKAS

Vytautas Paukštė filme „Edeno sodas“ (2015, rež. A. Puipa). Nuotrauka „Studijos 2“.