LIETUVIŲ KINO KLASIKA Antradienį, sausio 12 d., 21:30 val. LRT plius parodys restauruotą mažąjį kino šedevrą VAIKAI IŠ „AMERIKOS“ VIEŠBUČIO

  • 2021 01 12

LIETUVIŲ KINO KLASIKA

Antradienį, sausio 12 d., 21:30 val. LRT plius parodys restauruotą mažąjį kino šedevrą  VAIKAI IŠ „AMERIKOS“ VIEŠBUČIO

Kaunietišką tematiką režisierius Raimundas Banionis  plėtojo keliuose filmuose: „Mano mažytė žmona“ (1984), „Fontano vaikai“ (1987) bei „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990).

Pastaruosius vienija tragiški 1972 m. įvykiai. Ypač miela dabar žiūrėti, kaip „Vaikuose iš „Amerikos“ viešbučio“ jauni Kauno moksleiviai, susirinkę apleistame name, bando klausytis slopinamų užsienio radijo stočių ir organizuoja spiritizmo seansus, kuriuose iš dvasių nori išgirsti atsakymą į klausimą „Kada Lietuva bus laisva?“. O prie „Romuvos“ kino teatro jie nusprendžia rašyti laišką į Liuksemburgą su prašymu į Kauną atsiųsti naujausią „rolingų“ plokštelę.

„Vaikuose iš „Amerikos“ viešbučio“ aiškiai girdimi konkretūs aštuntojo dešimtmečio įvykių aidai, punktyru nužymėtas net Romo Kalantos žygdarbis, tačiau režisierius vengia politikuoti. Jam visa tai tik fonas, kuriame dar labiau išryškėja jaunatviško veržimosi į laisvę motyvas. Visi pagrindinių herojų keliai veda į Palangą – lietuvišką Vudstoką. Bet kai kam toks atitrūkimas nuo socialistinės realybės labai nepatinka.

Scenarijų „Vaikams iš “Amerikos” viešbučio“ parašė lenkų režisierius Maciejus Drygasas, gerai žinantis lietuviškas realijas (jis yra a.a. Vytauto Žalakevičiaus žentas ir jo dukros Vitos vyras).

Suaugusių personažų filme nedaug, ir visiems jiems tenka tik „pagalbinės“ funkcijos. O siužeto centre – keli ryškiai suvaidinti jauni herojai, įsimylėję amerikietišką roko muziką ir savaip maištaujantys prieš suaugusių konformizmą bei sovietinę santvarką. Beveik visi jie turi pravardes –  „Džageris“ (Augustas Šavelis), „Fazanas“ (Linas Paugis), „Šoferis“ (Rolandas Kazlas), net panelė Inga (Jurga Kaščiukaitė) vadinama „Fernandeliu“ (tokia buvo anuomet mūsų ekranuose rodytų prancūziškų komedijų aktoriaus pavardė). Neturi savo pravardės tik Gabijos Jaraminaitės vaidinama Rina. Tiesa, dar yra „Mažius“ (Giedrius Čaikauskas)  – mažiausias, bet kartais pats sumaniausias linksmos draugų kompanijos dalyvis.

„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“  baigiami labai simboliškai: filmo pradžioje netoli „Amerikos“ viešbučio asfaltu užliejamas upeliukas finale prasiveržia galingu fontanu, skambant Povilo Meškėlos atliekamai Fausto Latėno dainai „Dar ne vakaras“, tampančiai gražiu viso filmo kamertonu.

https://www.youtube.com/watch?v=kewpYZFsn-g&t=14s

 

Gediminas JANKAUSKAS