Naujiena

Mirė aktorius Romualdas Urvinis

  • Juozo Miltinio dramos teatras
  • 2016 03 03

 

Š. m. kovo 2 dieną, eidamas aštuoniasdešimtuosius metus, staiga mirė Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Romualdas Urvinis.

Romualdas Urvinis gimė 1937 m. sausio 23 d. Panevėžyje. 1952 – 1954 m. lankė Juozo Miltinio aktorių paruošimo studiją prie Panevėžio dramos teatro. 1954 metais priimtas į teatrą aktoriumi.

Nepertraukto darbo stažas – per 60 metų. 1987 metais R.Urviniui suteiktas LTSR Nusipelniusio artisto garbės vardas. Per šį kūrybinį laikotarpį sukurta per 150 vaidmenų.

Aktorius filmavosi Lietuvos kino studijos filmuose: „Akmuo ant akmens“, „Birželis – vasaros pradžia“, „Vyrų vasara“, „Žaizdos žemės mūsų“.

Teatre režisuoti spektakliai vaikams – V. Palčinskaitės „Spyruoklinis kareivėlis“, Milno „Mikė Pūkuotukas“, M.Astrachan „Pifo nuotykiai“ (su V.Blėdžiu), Borisovos „Juodojo ežero paslaptis“, L.Ustinovo „Kas pametė sąžinę?“.

Artimieji ir bendraminčiai reiškia nuoširdžią užuojautą Romualdo žmonai Angelei, sūnui Hariui, artimiesiems ir visiems, kurie pažino šviesaus atminimo Romualdą Urvinį.