Mirė rašytojas, kino scenaristas Rimantas Šavelis

  • 2021 05 20

Šiandien ryte užgeso prozininko, dramaturgo, kino scenaristo Rimanto Šavelio gyvybė. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Rimantas Šavelis gimė Steponiuose, Rokiškio raj. 1967 m. baigė Vilniaus universitetą, 1970 m. Maskvos aukštuosius kino scenaristų ir režisierių kursus.
1970–1974 m. Kinematografijos komiteto narys.
1974–1977 m. ir 1980–1984 m. Lietuvos kino studijos scenarinės kolegijos redaktorius.
1978–1980 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos konsultantas ir 1990–1993 m. klubo vedėjas.
1993–2005 m. Vilniaus teritorinės muitinės vyr. budintis inspektorius.
Nuo 1973 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Debiutavo apsakymų rinkiniu „Palei žalią krantą“ (1970). Romane „Dievo avinėlis“ (1974) vaizduodamas pokario Lietuvos kaimą išvengė ideologizavimo ir sovietinei literatūrai privalomo Lietuvos partizanų pasmerkimo. Meistriškai atskleista nerimo, baimės, netikrumo dėl rytdienos atmosfera, kuriama įtikinanti mažo žmogaus, kaimo šiaučiaus, desperatiškai siekiančio išlikti doru žmogumi, drama.
Pokario patirties inspiruotoje apysakoje „Amžinoji šviesa“ (1987) per dviejų jaunų žmonių nelaimingos meilės istoriją atskleidžiama žmogiškos būties trapumas istorijos šėlsme.
Išskirtinis R. Šavelio prozos bruožas – psichologizmo, proziško ir poetinio pradų simbiozė. Novelių ir romano rinkinyje „Pasimatymas su gyvenimu: Tamarikso žydėjimas“; „Šuo, vardu Trepsis“, arba „Saulėleidis Baltijos kelyje“ (2000) svarbi tautos išsilaisvinimo tema, atskleidžiama susvetimėjimo, vienišumo, pakitusių ekonominių santykių diktato nepakėlusio menininko drama, yranti šeima, dvasinis personažų konformizmas apnuogina dalies visuomenės dorovinį nuosmukį, nesubrendimą laisvei.
Parašė atsiminimų knygą apie P. Širvį „Geriu žalią tylą“ (2004).
Dar išleido apsakymų rinkinį „Paparčio šešėly“ (1980), apsakymų rinktinę „Langinė vėtroje“ (2009), romaną „Šiek tiek mėnesienos“ (2013). Romanas „Dievo avinėlis“ išverstas į estų, rusų kalbas. 1999 m. įvertintas Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija už novelę „Tamarikso žydėjimas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos informacija).
Parašė scenarijus filmams: Tadas Blinda (1972, TV, rež. B. Bratkauskas); Vaikinas iš Darbo gatvės (TV, A. Bieliausko romano „Ji mylėjo Paulį“ motyvais, rež. A. Dausa); „Žemė maitintoja“, TV, rež. B. Talačka, pagal P. Cvirką, abu, 1977); Veidas taikinyje (1979, TV, rež. A. Grikevičius, G.K. Chestertono novelių motyvais); Arkliavagio duktė (1981, rež. A. Puipa, A. Vienuolio apsakymų motyvais); Mano mažytė žmona (1984, rež. R. Banionis); Amžinoji šviesa (1987); Bilietas iki Tadž Mahalo, (1990, abiejų rež. A. Puipa); Žemės keleiviai (1991, rež. G. Lukšas); Džiazas (1992, su R. Banioniu ir M. Daškumi, J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ motyvais); Likusios dienos (1995, trump., rež. K. Vildžiūnas); Vilko dantų karoliai (1997, rež. A. Puipa, pagal L. Gutausko apsakymą).
Vaidino epizodinius vaidmenis lietuvių kino filmuose: Markizas ir piemenaitė (1978, rež. A. Dausa); Biblioteka (1997, trump., rež. K. Vildžiūnas); Nesamasis laikas (2014, rež. M. Vildžiūnas)