P R A N E Š I M A S APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

  • 2020 09 29

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. spalio 7 d., 11 val.

Susirinkimų vieta – kino centras "Pasaka", Paupio g. 26.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2019 metų LKS veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. 2019 metų LKS finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  3. Audito komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  4. LKS įstatų atskirų nuostatų pakeitimas ir papildymas.

Ketinančius dalyvauti pakartotiniame LKS narių susirinkime prašome iki spalio 6d. registruotis, išsiunčiant elektroninį laišką adresu: lks@kinosajunga.lt, atitinkamai su nuoroda „Registracija į pakartotinį susirinkimą“. Registracija į susirinkimą taikoma 2020-06-15 Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pagrindu. Susirinkimo metu būtina laikytis 1 m atstumo tarp dalyvių ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

 

 

 Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas                                                Arūnas Matelis