P R A N E Š I M A S APIE VISUOTINĮ LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

  • 2020 09 22

Lietuvos kinematografininkų sąjungos nariams

                                                                                                                                  2020-09-22

 

P R A N E Š I M A S

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuojame, kad  2020 m. rugsėjo mėn. 29 d. 11 val. yra skelbiamas Lietuvos kinematografininkų sąjungos (LKS) visuotinis narių susirinkimas. 

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. spalio 7 d., 11 val.

Susirinkimų vieta – „Skalvijos“ kino centras.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2019 metų LKS veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. 2019 metų LKS finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  3. Audito komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  4. LKS įstatų atskirų nuostatų pakeitimas ir papildymas.

Ketinančius dalyvauti visuotiniame ir/ar pakartotiniame LKS narių susirinkime prašome iki rugsėjo 26d. registruotis, išsiunčiant elektroninį laišką adresu: lks@kinosajunga.lt, atitinkamai su nuoroda „Registracija į visuotinį susirinkimą“ ir/ar „Registracija į pakartotinį susirinkimą“. Registracija į susirinkimus taikoma 2020-06-15 Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pagrindu. Susirinkimo metu būtina laikytis 1 m atstumo tarp dalyvių ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

 

 

 Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas                                                Arūnas Matelis