Spalio 13 dieną 19 val. SKALVIJOS kino centre - meninės dokumentikos filmo STOVINČIOJI ANT TILTO premjera.

  • 2020 10 09

Filmo herojė - Kovo 11 akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė.

„Jie pasižada tarnauti savo tautai, tačiau ima ją valdyti negailestingai, kaip svetimieji. Jie privalo mus globoti, tačiau ateina mūsų skriausti.
Jie ateina tam, kad surastų duonos kąsnį seniems ir ligotiems, tačiau prasibrovę į valdžią jie ir paskutinį kąsnį išplėšia iš burnos. Bažnyčiose ir maldos namuose jie viešai priima Švenčiausią Komuniją, tačiau jų mintys sukasi tik apie juos pačius ir jų širdys užvertos Dievui.

Betgi, Viešpatie, jie juk yra mūsų valdžia.

Apšviesk jų širdis gailesčiui ir gailestis paskatins juos teisingam veiksmui. Apšviesk jų protus, tebūnie jiems aišku, kad nei jų vaikai, nei provaikiai negyvens pagal kitokius įstatymus, negu jie išleidžia visiems.
Suteik jiems sumanumo, sunaikink jų garbėtrošką, tą visų ydų motiną, tą laukinį bruožą. Atgręžk jų žvilgsnį į tautą, padidink jų galimybes mąstyti, apšviesk jų vidinį regėjimą, kad virš kasdienybės visada sugebėtų regėti idealo šviesą ir galėtų orientuoti į ją savo darbą ir savo gyvenimo prasmę.“
Vidmantė Jasukaitytė. „Golgotos vynuogės“ - MALDŲ KNYGA.

Filme kartu judame per kūrėjos, politikės gyvenimo atradimus, sunkumus, džiaugsmus, ligas, netektis ir meilę. Meilę Žmogui, Tėvynei, Dievui.
Vidmantės poezija kaip malda, prašymas, atleidimas, padėka, kur vyrauja TIKĖJIMAS ir VILTIS.

Todėl viso filmo metu mus lydi Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės kompozitorės Zitos Bružaitės specialiai Vidmantės Jasukaitytės mirties metinėms sukurtas kūrinys „Vilties Mišios“, atliekamos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija”, pritariant saksofonininkui Petrui Vyšniauskui, perkusininkui Arkadijui Gotesmanui, vargonininkui Andriui Bartuliui. Mišias ruošė choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Linas Balandis bei dirigentas Povilas Vanžodis.

Filme girdime Vidmantės skaitomas savo kūrybos eiles. Ir dar kartą įsitikiname, kaip tauriai ir didingai skamba lietuvių kalba, kurią reikia ir norisi puoselėti, saugoti ir ja didžiuotis.

Regime Lietuvos žmonių vienybę 1990 metų kovo 11- ąją ir Vidmantės palinkėjimus tautai: „Bet kokią valdžią reikia gerbti. Šitą valdžią reikia gerbti, sekančią reiks gerbti, jei norim, kad būtų stipri valstybė ir stiprūs valdžios pamatai, nes pirmas sėkmingas darbas valstybės griovime - pasiekti, kad būtų nebegerbiamas parlamentas.“

Nuoširdžiai kviečiu atvykti ir atrasti sau naujo, nepažinto, neišgirsto. Viltingo.

Pagarbiai

Dali Rust (Dalia Cibauskaitė)
Filmo režisierė