„LIETUVOS VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO METRAŠTIS. 2005–2015 m.“ (V dalis)

Gegužės 24 d. 18:00

Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.
Durų kodas - 25.
Įėjimas laisvas

Rež.: Rimgaudas Karvelis

Dokumentika / Lietuva / 2015

Tai jau penktoji ir paskutinė juostų apie Lietuvos Valstybinį Jaunimo teatrą dalis. Filmo autorius paruošė pasakojimą apie teatro gyvenimą, kurio metu buvo sukurti itin reikšmingi, įvairias Jaunimo teatro kryptis reprezentuojantys režisierių Jono Vaitkaus, Algirdo Latėno, Vido Bareikio spektakliai. Į devintą dešimtį įkopęs menininkas pats įgarsino filmą ir sudėliojo visus jame minimus faktus. Filmo bendraautoriai – Kino mėgėjų sąjungos vadovas Vidmantas Gaigalas ir operatorius Deivis Sarapinas.