2023 lapkričio 27, Pirmadienis

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia viešą kino projektų vertinimo ekspertų atranką

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia viešą kino projektų vertinimo ekspertų atranką, kuri yra vykdoma pagal iš esmės atnaujintus Kino projektų vertinimo ekspertų komisijos nuostatus.

Vieša kino projektų vertinimo ekspertų atranka bus vykdoma į šias ekspertų komisijas:

 • vaidybinių filmų parengiamųjų filmo darbų projektų vertinimo ekspertų komisija;
 • vaidybinių filmų gamybos darbų projektų vertinimo ekspertų komisija;
 • dokumentinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisija;
 • animacinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisija;
 • kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisija.

Reikalavimai kandidatams į kino projektų vertinimo ekspertų komisijas

Kandidatai į Vaidybinių filmų parengiamųjų filmo darbų, Vaidybinių filmų gamybos darbų, Dokumentinių filmų projektų ir Animacinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisijas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. kino meno kūrėjai – kandidatai į Vaidybinių filmų parengiamųjų filmo darbų projektų vertinimo ekspertų komisiją ir į Vaidybinių filmų gamybos darbų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti sukūrę (būti filmų autoriais ar bendraautoriais) du ilgametražius vaidybinius filmus;
 2. kino meno kūrėjai – kandidatai į Dokumentinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti sukūrę (būti filmų autoriais ar bendraautoriais) du ilgametražius dokumentinius arba ne mažiau kaip tris trumpametražius dokumentinius filmus;
 3. kino meno kūrėjai – kandidatai į Animacinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti sukūrę (būti filmų autoriais ar bendraautoriais) vieną ilgametražį animacinį arba ne mažiau kaip du trumpametražius animacinius filmus;
 4. profesionalūs kino meno vertintojai turi būti viešai paskelbę ne mažiau nei 10 asmeninių autorinių straipsnių apie Lietuvos kiną per pastaruosius 7 metus Lietuvoje prieinamose visuomenės informavimo priemonėse arba būti autoriumi (bendraautoriumi ar sudarytoju) knygos apie Lietuvos kiną, kuri Lietuvoje buvo išleista per pastaruosius 15 metų;
 5. filmų gamintojai – kandidatai į Vaidybinių filmų parengiamųjų filmo darbų projektų vertinimo ekspertų komisiją ir į Vaidybinių filmų gamybos darbų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti pagaminę du ilgametražius vaidybinius filmus;
 6. filmų gamintojai – kandidatai į Dokumentinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti pagaminę du ilgametražius dokumentinius filmus arba ne mažiau kaip tris trumpametražius dokumentinius filmus;
 7. filmų gamintojai – kandidatai į Animacinių filmų projektų vertinimo ekspertų komisiją – turi būti pagaminę vieną ilgametražį animacinį filmą arba ne mažiau kaip du trumpametražius animacinius filmus.

Kandidatai į Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisiją turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų veiklos ar darbo patirtį vienoje iš šių sričių:

- kino projektų (veiklų) rengimo ir (arba) įgyvendinimo;

- profesionalaus kino meno vertintojo;

- kino filmų platinimo ar kino programų sudarymo.

N.B. Į Kandidatų į Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų sąrašą įtraukti ekspertai į kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisiją bus skiriami 2024 m. pabaigoje, pasibaigus šiuo metu sudarytos ekspertų komisijos kadencijai.

 

Visi kandidatai į kino projektų vertinimo ekspertų komisijas turi užpildyti:

Kandidato į kino projektų vertinimo ekspertų komisijos narius anketą.

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

 

Užpildyta anketa, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti teikiama elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Kandidatai anketoje gali nurodyti pretenduojantys tik į tas ekspertų komisijas, į kurias, savo vertinimu, atitinka šiais Nuostatais numatytus reikalavimus.

Kandidatai į ekspertų komisijos narius negali būti kino srityje Lietuvoje veikiančių asociacijų vadovais (atitiktis patikrinama pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenis) bei Lietuvos kino tarybos, veikiančios prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, nariais. Kandidatais į Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisijos narius taip pat negali būti vadovais subjektų, kurie gavo kino valstybinį finansavimą kino kultūros sklaidos projektams įgyvendinti per pastaruosius kalendorinius metus.

Kandidatų į kino projektų vertinimo ekspertų komisijos narius anketos priimamos iki 2023 m. gruodžio 5 d. (antradienio) imtinai.

Kino projektų vertinimo ekspertų komisijos nuostatus rasite čia.

 

Detali informacija: www.lkc.lt 

https://www.lkc.lt/naujiena/lietuvos-kino-centras-prie-kulturos-ministerijos-skelbia-viesa-kino-projektu-vertinimo-ekspertu-atranka-1404 

Organizacijos veiklą finansuoja
Kiti partneriai

Please publish modules in offcanvas position.