2022 liepos 02, Šeštadienis

Sveikiname aktorių Vytautą Paukštę jubiliejaus proga

1932 liepos antrąją Kaune gimė VYTAUTAS PAUKŠTĖ, teatro ir kino aktorius, teatro režisierius.
Nuoširdžiai sveikiname jubiliejaus proga bei linkime kūrybiškų metų.

1957 baigė Lietuvos konservatoriją.
1956–62 Kapsuko dramos teatro, nuo 1963 Klaipėdos dramos teatro aktorius.
Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų, statė spektaklius.
Svarbesni vaidmenys lietuvių kino ir TV filmuose: Mokytojas (Jausmai, 1968, rež. A. Dausa, A. Grikevičius), Cezaris (Ave, vita, 1969, rež. A. Grikevičius), Mokytojas (Visa teisybė apie Kolumbą, 1970, TV, rež. V. Žalakevičius), teutonų ordino vyskupas (Herkus Mantas, 1972, rež. M. Giedrys), kalėjimo gydytojas (Tas saldus žodis - laisvė, 1972, rež. V. Žalakevičius), Jakštaitis (Kelionė į rojų, 1980, rež. A. Žebriūnas, pagal H. Sudermanną), Pranas Norvilas (Mano mažytė žmona, rež. R. Banionis), verslininkas Mereditas Bordenas (Visi prieš vieną, rež. A. Pozdniakovas, pagal E.S. Gardnerį), grafas Pšidirskis (Benjaminas Kordušas, TV, rež. V. Bačiulis, pagal Joną Marcinkevičių), vokiečių kapitonas Meldersas (Savaitgalis pragare, 1987, rež. V. Žalakevičius), kunigas (Mėnulio pilnaties metas, 1988, rež. A. Žebriūnas), bajoras Dabulskis (Marius, 1990/92, TV, rež. M. Giedrys ir J. Pakulis, pagal K. Almeną), dėdė Pranas Baldišius (Džiazas, rež. R. Banionis, pagal J. Grušą), senis (Ir jis pasakė jums sudie, 1993, rež. A. Šiuša, pagal E. Cinzą) ir kt.

Dažnai vaidino rež. Algimanto Puipos filmuose: benamį senį (Nebūsiu gangsteris, brangioji, 1978, TV, pagal O‘Henry), ūkininką Banį (Velnio sėkla, 1979), Naviką (Arkliavagio duktė, 1981, pagal A. Vienuolį), nusikaltėlės „Kruvinosios Luizos“ palydovą (Moteris ir keturi jos vyrai, 1983, pagal H. Drachmanną), TV komentatorių (Elektroninė senelė, 1985, TV, pagal R. Bradbury), Jozefo K. dėdę (Procesas, 1994, TV, pagal F. Kafką), Teodorą Milkų (Žaibo nušviesti, 1995, TV, J. Skablauskaitės, Petro ir Povilo Dirgėlų apsakymų motyvais), senį įsivaizduojamose Jokūbo laidotuvėse (Vilko dantų karoliai, 1997, pagal L. Gutauską), advokatą Patą (Elzė iš Gilijos, 1999, pagal E. Wichertą), profesorių Arną Titenį (Edeno sodas, 2015, pagal J. Survilaitės romanus).
Buvo kviečiamas vaidinti į kitas sąjungines respublikas.

Vaidino Aleksandro Kaidanovskio filmuose: profesorių Krasilovą (Sodas, 1983, trump., pagal J.L. Borgesą), gydytoją Michailą Danilovičių (Paprasta mirtis, 1985, pagal L. Tolstojų), tardytoją (Žibalo pardavėjo žmona, 1989).
Vaidyba intelektuali, filosofiška, emocionali, temperamentinga, būdinga kontrastas tarp lyrizmo ir komizmo, raiškūs charakteriniai vaidmenys, taupios vaidybos priemonės, lakoniška forma derinama su vidine ekspresija.
Apie V. Paukštę sukurtas dokumentinis filmas „Vytautas Paukštė. Įslaptintas gyvenimas“ (2013, rež. V. Babaliauskas).
Apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2002), Lietuvos nacionalinė premija (2007), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžiumi (2012), Auksine gerve (2017).

Organizacijos veiklą finansuoja
Kiti partneriai

Please publish modules in offcanvas position.